Belevingsonderzoek Thuiswerken

Geef medewerkers en leidinggevenden inzicht in hun beleving van thuiswerken.
Kom als organisatie sterker uit de crisis door de voordelen te behouden!

Hoe werkt het?

Stap 1: Medewerkers vullen een vragenlijst in

Medewerkers krijgen een helder beeld van hoe ze ervoor staan, wat voor hen werkt en waar ze behoefte aan hebben om beter thuis te werken.

Ontdek de thuiswerkstatus van je team

Stap 2: Vanuit overzicht en inzicht gaan zij goed met elkaar in gesprek

Ga met elkaar in gesprek over de lusten en lasten van thuiswerken. Stimuleer lokale initiatieven voor (samen)werken vanuit huis.

Stap 3: Biedt Interventies aan die echt aansluiten bij wat nodig is

Als organisatie krijg je inzicht in wat werkt en en wat nodig is om goed te kunnen (samen)werken op afstand. Nu en in de toekomst!

Inzicht geeft focus

De route start met twee vragenlijsten

Vragenlijst Samen Succesvol op Afstand 
Vergroot het zelfinzicht in de thuiswerkstatus van werknemers over de zes belangrijke thema’s rond thuiswerken: 
Werk-privé balans, online samenwerking, online vergaderen, leiderschap en klantcontact. Na het invullen ontvangt de medewerker direct een persoonlijk rapport over zijn of haar thuiswerkstatus. 

In gesprek

Gericht in gesprek
Vanuit zelfinzicht kunnen medewerker en leidinggevenden gerichter in gesprek gaan over de lusten en de lasten van samenwerken op afstand.

Resultaat
Medewerkers zijn minder gestrest, zijn meer met elkaar in verbinding en behalen betere resultaten tijdens het werken op afstand. 

Gerichte interventies

Waar moeten we op inzetten?
Als organisatie krijg je inzicht in de thuiswerkstatus van je medewerkers. Met de informatie uit de vragenlijsten kun je gericht inspelen op actuele trends om thuiswerken prettiger en effectiever te maken. 

Wat moeten we behouden?
Thuiswerken blijkt veel voordelen te hebben. De vragenlijst brengt in kaart wat mensen willen behouden en zorgt dat je als organisatie sterker uit deze crisis komt!

 

Kosten

We houden het graag simpel en betaalbaar

Routekaart
Samen Succesvol op Afstand

22 ,50

/ persoon

Vragenlijst

Individueel rapport

Teamrapport

Organisatierapport

Ik wil meer weten

Bel ons direct op 0348 – 761034 of vul onderstaand formulier in.

contact