Realistische doelen stellen

Met je team in gesprek

Elk team heeft doelen en behaalt resultaten. Het is belangrijk om deze goed af te stemmen met elkaar. Ze geven focus, richting en je weet wanneer je samen “goed” bezig bent. Deze werkvorm kun je daarvoor inzetten.

Stress door onrealistische doelen

Tijdens het samenwerken op afstand kunnen persoonlijke doelen en teamdoelen onder druk komen te staan. Veel stress in teams ontstaat omdat medewerkers het gevoel hebben even goed te moeten presteren als normaal. En dat is in veel gevallen niet realistisch. Je mist je goed ingerichte werkplek, je informatiesystemen werken trager, thuis is er meer afleiding en je spanningsboog is thuis anders. Daarbij werkt je omgeving ook anders, wat vertraging kan opleveren, of minder vraag naar jullie dienstverlening.

Deze stress kun je verlagen door met elkaar na te denken over realistische doelen in deze thuiswerktijd.

Aan de slag met realistische doelen

Beleg een (online) vergadering van 2 uur.

Start als teamleider met het benoemen van jullie huidige teamdoelen.

Vraag elk teamlid om te delen

  1. hoe het nu lukt om aan zijn of haar persoonlijke doelen en/of jullie gezamenlijke teamdoelen te werken?
  2. waar loopt hij of zij tegenaan?
  3. wat zijn voor hem of haar realistische doelen op dit moment?

Tip: Start als teamleider zelf. Wees open en eerlijk over je eigen gemak en worstelingen rondom jouw persoonlijke doelen en/of jullie teamdoelen. Dat zal ervoor zorgen dat je teamleden ook open en eerlijk antwoorden.

De regel in deze ronde is: iedereen vertelt iets, kort of lang. De rest luistert alleen.

Als iedereen geweest is, vat je samen wat je gehoord hebt.

Stel dan voor om samen realistische doelen te formuleren.

Ontwikkel samenwerken op afstand

Zorg ervoor dat opgebouwde emoties op een gezonde manier ontladen worden.
Voordat de emmer overloopt en mensen burnout raken.

Breng medewerkers en leidinggevende met elkaar in gesprek.

Routekaart Samen Succesvol op Afstand

De routekaart Samenwerken op afstand  brengt medewerkers en leidinggevenden in gesprek over zes belangrijke aspecten van samenwerken op afstand. 

Stap 1: Medewerkers en leiding-gevenden vullen vragenlijst in

Medewerkers krijgen een helder beeld van hoe ze ervoor staan, wat voor hen werkt en waar ze behoefte aan hebben om beter thuis te werken.

Ontdek de thuiswerkstatus van je team

Stap 2: Vanuit overzicht en inzicht goed met elkaar in gesprek

Leiders gaan in gesprek met medewerkers over de lusten en lasten van thuiswerken.


Stap 3: Interventies aanbieden die echt aansluiten bij wat er leeft

Als organisatie kunt je gericht inspelen op actuele trends om thuiswerken prettiger en effectiever te maken.


Ik wil meer weten

Bel ons direct op 0348 – 761034 of vul onderstaand formulier in.

contact