Het was in 2005 dat Bill Gates het nieuwe werken introduceerde. Het idee erachter was dat werknemers flexibeler konden werken en niet meer gebonden zouden zijn aan tijd en locatie. Ongetwijfeld had Gates er commerciële bijbedoelingen bij want nieuw werken vraagt ook om nieuwe technologische ondersteuning en die wilde hij natuurlijk graag leveren.

Ook in Nederland nam het nieuwe werken een vlucht. Kantoorpanden werden omgebouwd en allerhande adviesbureaus verdienden mooie maandomzetten met adviezen over hoe het nieuwe werken vorm te geven. Er was ook veel verzet. Werknemers misten de vastigheid van hun werkplek, collega’s waren veel tijd kwijt contact met elkaar te krijgen en bazen wisten niet goed meer wat hun medewerkers deden.

Van het nieuwe werken naar Corona-werken

En toen werd het maart 2020 en bleek Corona de grootste ambassadeur van het nieuwe werken. (Zou het toeval zijn dat de naam van Bill Gates opduikt in complottheorieën over Corona?)

In maart verplaatste het werk zich noodgedwongen van de kantoortuinen naar huis- en zolderkamers. Het nieuwe werken werd de nieuwe werkelijkheid. Nu aan het begin van 2021 zitten we nog steeds in een situatie waarin een groot deel van de beroepsbevolking werkt vanuit huis.

Dat roept natuurlijk de vraag op wat er straks gaat gebeuren als het vaccin zijn werk heeft gedaan en wij weer meer vrijheden krijgen. Gaan we dan weer allemaal terug naar het oude normaal? Vullen de kantoortuinen zich weer? Of houden we iets over van de Corona-manier van werken?

Terug naar het oude normaal?

De toekomst laat zich lastig voorspellen, maar één ding is zeker, hoe langer de huidige situatie duurt, hoe grote de kans dat we er blijvende verandering aan overhouden. Het is hetzelfde met goede voornemens, een weekje meer bewegen leidt nog niet tot een betere leefstijl, maar wanneer je na een half jaar nog steeds meer beweegt wordt de kans groter en groter dat er een blijvende verandering optreedt.

Maar wat zal er beklijven en wat zal toch weer terug veranderen? De afgelopen periode zijn er meerdere onderzoeken gedaan naar de beleving van het thuiswerken (bv door het CNV en Randstad) en die onderzoeken laten zien dat het thuiswerken duidelijk twee gezichten heeft. Medewerkers waarderen de ruimte die ze hebben, geven aan productiever te zijn, waarderen de wandeling die ze tussen de middag kunnen maken en zien de creativiteit toenemen. Tegelijkertijd maakt video-vergaderen moe, mensen geven zelfs aan uitgeput te raken door deze manier van werken. Het blijkt vaak lastig de werk-privébalans goed gebalanceerd te houden. Collega’s worden gemist en de informele manier van werken kent geen tegenhanger in de online-wereld.

Wens voor de toekomst

Eén van onze klanten heeft als motto voor post-corona: Werken doen we thuis, ontmoeten op kantoor. Ik hoop van harte dat we de goede dingen van het Corona-werken kunnen behouden: niet meer dagelijks in de file staan, efficiënter werken en vergaderen en de hersens op een andere manier prikkelen tijdens een ontspannen rondje buiten.

Tegelijkertijd moeten we er met elkaar voor zorgen dat we onze behoefte aan sociaal (informeel) contact wel blijven bevredigen, elkaar ontmoeten geeft een andere mate van verbinding dan elkaar via Teams of Zoom zien. Balanceren tussen kamer en kantoor. Thuis waar kan, op kantoor waar gewenst. Bill Gates heeft zijn zin, Microsoft Teams is van een slapende app meegeleverd op een nieuwe laptop een van de belangrijkste tools geworden. Laten we leren van het Corona-werken, al was het alleen maar door vanaf nu de drie verplichte zoenen op de nieuwjaarsreceptie af te schaffen!

Zelf onderzoeken hoe het in jouw organisatie gaat met het thuiswerken?

Belevingsonderzoek Thuiswerken

Belevingsonderzoek thuiswerken: https://www.samenwerken-op-afstand.nl/belevingsonderzoek-thuiswerken/

Tags:

Ontwikkel samenwerken op afstand

Zorg ervoor dat opgebouwde emoties op een gezonde manier ontladen worden.
Voordat de emmer overloopt en mensen burnout raken.

Breng medewerkers en leidinggevende met elkaar in gesprek.

Routekaart Samen Succesvol op Afstand

De routekaart Samenwerken op afstand  brengt medewerkers en leidinggevenden in gesprek over zes belangrijke aspecten van samenwerken op afstand. 

Stap 1: Medewerkers en leiding-gevenden vullen vragenlijst in

Medewerkers krijgen een helder beeld van hoe ze ervoor staan, wat voor hen werkt en waar ze behoefte aan hebben om beter thuis te werken.

Ontdek de thuiswerkstatus van je team

Stap 2: Vanuit overzicht en inzicht goed met elkaar in gesprek

Leiders gaan in gesprek met medewerkers over de lusten en lasten van thuiswerken.


Stap 3: Interventies aanbieden die echt aansluiten bij wat er leeft

Als organisatie kunt je gericht inspelen op actuele trends om thuiswerken prettiger en effectiever te maken.


Ik wil meer weten

Bel ons direct op 0348 – 761034 of vul onderstaand formulier in.

contact