Samenwerken op afstand bezien door de ogen van de teamrollen van Belbin

Terwijl ik dit blog schrijf lopen er drie pubers om me heen. De hond blaft tegen de postbode en de vaatwasser is blijkbaar klaar met het reinigen van de vaat. Vanochtend ben ik al even langs geweest bij de Praxis om hout te halen voor mijn schuur in aanbouw. Vanmiddag heb ik een online meeting met een klant, ik weet nog niet precies in welke ruimte ik dat ga doen. Welkom in mijn thuiswerkwereld.

Sinds begin maart werken heel erg veel mensen thuis. Bij een aantal van onze klanten zal dit zeker tot september, en vermoedelijk zelfs nog langer duren. De werk-privé-balans verandert. Werken kan op elk moment, maar niet-werken ook. Voor de één is dit een heerlijkheid, een ander kan zijn ei niet meer kwijt. Hoe jij en je teamleden aankijken tegen het nieuwe samenwerken op afstand wordt voor een deel bepaald door welke Belbin teamrollen jullie hebben. Er zijn er negen:

 • Bedrijfsman: de nuchtere doener
 • Brononderzoeker: de enthousiaste netwerker
 • Monitor: de bedachtzame analist
 • Plant: de creatieve ideeëngenerator
 • Vormer: de wilskrachtige ambitieuze gangmaker
 • Voorzitter: de verbinder van meningen
 • Groepswerker: de sociale antenne van het team
 • Zorgdrager: de perfectionistische afmaker
 • Specialist: inhoudelijk sterke solist

Hoe reageren de teamrollen op samenwerken op afstand?

Als je leiding geeft aan een team dat samenwerkt op afstand zul je bij je teamleden verschillende behoeftes en actiepatronen herkennen.

Zo zul je zien dat de bedrijfsman behoefte heeft aan een duidelijke structuur in zijn werkdagen, werk en privé zijn en blijven zoveel mogelijk gescheiden. De bedrijfsman zal zijn werkdag op afstand zoveel mogelijk proberen te laten lijken op werkdagen oude stijl.

Dat is heel anders voor de brononderzoeker, die gedijt juist enorm goed bij de werk-privé-fluïditeit. De brononderzoeker kan goed overweg met de verschillende online tools en zal zelf ook met de nodige suggesties komen. Brononderzoekers zijn zeven dagen aan het werk, én zeven dagen met andere dingen bezig.

Monitoren en Planten moeten goed in de gaten gehouden worden op afstand, deze introverte denkrollen zullen zich niet zo snel uit zichzelf melden met innovatieve ideeën of goed doordachte analyses. Zij zijn erbij gebaat om uitgenodigd te worden. Voor deze denkers is structuur in de momenten van overleg prettig, zij weten dan waar hun inbreng gevraagd is.

Iets vergelijkbaars geld voor de specialist. Dit teamlid is al niet zo’n fan van veel samenkomsten, de specialist komt op stoom wanneer zijn expertise gevraagd wordt. In het thuiswerktijdperk zal de specialist onzichtbaar hard werken.

Een vormer loopt graag voorop, ook in het samenwerken op afstand. Een vormer vraagt veel van zijn omgeving en is niet altijd even begripvol als collega’s er een ander tempo op na houden. Een vormer houdt de boel op scherp ‘ik heb toch ook kinderen, en ik heb het wel af’. De vormer neemt geen genoegen met makkelijke excuses en zorgt er daarmee voor dat de teamambities in beeld brengen.

Voorzitters in team die op afstand samenwerken gaan op zoek naar hoe de verschillende behoeftes en meningen goed georganiseerd worden. De voorzitter brengt verschillende meningen bij elkaar en streeft naar eenduidige beslissingen. De voorzitter maakt graag gebruik van goede online tools om besluiten transparant en gedragen te maken.

Voor de groepswerker is samenwerken op afstand geen feest. De groepswerker is als geen ander op zoek naar sociale verbindingen. Het helpt de groepswerker om elkaar regelmatig te ‘zien’, online koffiemomenten of lunches staan met hoofdletters in de agenda van de groepswerker.

Ook de zorgdrager is geen grote fan van het thuiswerken, de zorgdrager mist de afstemmomenten waarin punten op de i gezet worden en belangrijke thema’s nogmaals doorgeakkerd. De online sessie zijn voor de zorgdrager al snel te oppervlakkig, deze manier van samenwerken mist de tijd en middelen om echt diep op de materie in te gaan.

Al die verschillende manieren en kwaliteiten maken dat er ook op afstand heel veel mogelijk is. Dat vraagt wel dat je teamleden elkaars behoeftes kennen én er in zeker mate rekening mee houden. De impliciete afspraken die in de oude situatie golden, gelden niet meer en moeten vervangen worden door nieuwe manieren van samenwerken.

 1. Stimuleer ‘metacommunicatie’, praat over communicatie.
 2. Laat de verschillende teamleden uitwisselen hoe hun ideale werkdag eruitziet
 3. Onderzoek wat zij van jou en andere collega’s nodig hebben
 4. Zoek naar tools en werkvormen die jouw team helpen de teamdoelen te realiseren.

Zo, nu dit blog op papier staat is het tijd om de vaatwasser uit te ruimen!  

Tags:

Ontwikkel samenwerken op afstand

Zorg ervoor dat opgebouwde emoties op een gezonde manier ontladen worden.
Voordat de emmer overloopt en mensen burnout raken.

Breng medewerkers en leidinggevende met elkaar in gesprek.

Routekaart Samen Succesvol op Afstand

De routekaart Samenwerken op afstand  brengt medewerkers en leidinggevenden in gesprek over zes belangrijke aspecten van samenwerken op afstand. 

Stap 1: Medewerkers en leiding-gevenden vullen vragenlijst in

Medewerkers krijgen een helder beeld van hoe ze ervoor staan, wat voor hen werkt en waar ze behoefte aan hebben om beter thuis te werken.

Ontdek de thuiswerkstatus van je team

Stap 2: Vanuit overzicht en inzicht goed met elkaar in gesprek

Leiders gaan in gesprek met medewerkers over de lusten en lasten van thuiswerken.


Stap 3: Interventies aanbieden die echt aansluiten bij wat er leeft

Als organisatie kunt je gericht inspelen op actuele trends om thuiswerken prettiger en effectiever te maken.


Ik wil meer weten

Bel ons direct op 0348 – 761034 of vul onderstaand formulier in.

contact