Je kunt de vicieuze stresscirkel waar je in kan zitten in deze tijd doorbreken, door je parasympatische zenuwstelsel te activeren. Hier geven we je manieren om dat te doen.
Realistische doelen stellen
Tijdens het samenwerken op afstand kunnen persoonlijke doelen en teamdoelen onder druk komen te staan. Dit leidt tot stress. Zo stem je realistische doelen met elkaar af.